Het getij verloopt

Alle betrokkenen zijn allang doordrongen van het gegeven dat onze landbouw moet veranderen. Het ‘waarom’ is duidelijk. Iedereen is van goede wil. Toch verloopt de communicatie over het ‘hoe’ tussen belanghebbenden en betrokkenen buitengewoon stroef. Als bedrijfskundige boerenzoon met emphatisch vermogen zie ik waar het mis gaat. Ik herken en voel wat een boerenfamilie van binnenuit doormaakt. Ook ken en begrijp ik de denkwijze en werkprocessen van natuurorganisaties, publieke bestuurders en beleidsambtenaren.

Als intermediair stel ik (soms lastige, scherpe) vragen en luister aandachtig. Ik schep de voorwaarden voor openhartige eerlijke gesprekken en een open dialoog en hou voortdurend ieders belang nauwgezet in de gaten. Het toekomstbestendig verzetten

van bakens is een precair proces dat een zorgvuldige aanpak verdient.

Het getij verloopt

Alle betrokkenen zijn allang doordrongen van het gegeven dat onze landbouw moet veranderen. Het ‘waarom’ is duidelijk. Iedereen is van goede wil. Toch verloopt de communicatie over het ‘hoe’ tussen belanghebbenden en betrokkenen buitengewoon stroef. Als bedrijfskundige boerenzoon met emphatisch vermogen zie ik waar het mis gaat. Ik herken en voel wat een boerenfamilie van binnenuit doormaakt. Ook ken en begrijp ik de denkwijze en werkprocessen van natuurorganisaties, publieke bestuurders en beleidsambtenaren.

Als intermediair stel ik (soms lastige, scherpe) vragen en luister aandachtig. Ik schep de voorwaarden voor openhartige eerlijke gesprekken en een open dialoog en hou voortdurend ieders belang nauwgezet in de gaten. Het toekomstbestendig verzetten

van bakens is een precair proces dat een zorgvuldige aanpak verdient.

Zal de moderne, plattelandsondernemer zich in deze ‘boer op klompen in oude lompen’ herkennen?
En welke hoge heren worden hier eigenlijk bedoeld? Is dit een tegelwijsheid of een kortzichtig vooroordeel? Hoe dan ook, in mijn visie begint elke kennismaking met
zo onbevooroordeeld mogelijk luisteren naar u. Ik wil u door en door begrijpen.
Uw ideeën en opvattingen horen over uw bedrijf, vaak uw levenswerk.
Mijn levenswerk tot nu toe?
Mijn gezin en Boerderij de Boerinn.
Zie voor mijn cv: LinkedIn